PL:

Rozum i wiara w Boga

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 4

 
Strony/pages: 5-20  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-1

 

Summary

The topic of “reason and faith in God” has challenged philosophers and theologians since the beginning of their disciplines, and it has left many inquirers confused. The key notions of faith and reason are often left unclear, and this complicates inquiry about faith in God. Many inquirers end up puzzled about the significance of the distinction between reason and faith. This paper outlines an approach to reason and faith in God that explains how faith in God can be well-grounded in reason as evidence, even if reason as an argument does not apply in a case. It identifies distinctive roles for experience and defense in an account of faith in God.

 

 

Streszczenie

Problem „rozum a wiara w Boga” stanowił wyzwanie dla filozofów i teologów od samego po­czątku istnienia ich dyscyplin, lecz wiele dociekań na ten temat wciąż pozostaje niewyjaś­nio­nych. Nawet kluczowe pojęcia „wiary” i „rozumu” często pozostają niejasne, co komplikuje ba­da­nie na temat wiary w Boga. Dla wielu badaczy znaczenie rozróżnienia między rozumem i wiarą ostatecznie okazuje się zagadką. Niniejszy artykuł zarysowuje podejście do zagadnienia rozumu i wia­ry w Boga, które wyjaśnia, w jaki sposób wiara w Boga może być mocno oparta na rozumie oraz ewidencji przedstawianej przez rozum, nawet jeśli argumentacja rozumowa nie ma zastoso­wa­nia w danym przypadku dotyczącym wiary w Boga. Artykuł określa również różne role, jakie spełniają doświadczenie oraz argumentacja apologetyczna w wyjaśnianiu wiary w Boga.

 

 

 

Key words: faith; reason; evidence; God; argument.

Słowa kluczowe: wiara; rozum; ewidencja; Bóg; argument.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Barclay, John. 2015. Paul and the Gift. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

 2. Farmer, Herbert H. 1935. The World and God. London: Nisbet.

 3. George, A. Raymond. 1953. Communion with God in the New Testament. London: Epworth Press.

 4. Lehmann, Paul. 1963. Ethics in a Christian Context. New York: Harper & Row.

 5. Moser, Paul K. 1989. Knowledge and Evidence. Cambridge: Cambridge University Press.

 6. Moser, Paul K. 2008. The Elusive God. Cambridge: Cambridge University Press.

 7. Moser, Paul K. 2013. The Severity of God. Cambridge: Cambridge University Press.

 8. Moser, Paul K. 2015. “Divine Hiddenness and Self-Sacrifice.” In Hidden Divinity and Religious Belief, edited by Adam Green and Eleonore Stump, 71–88. Cambridge: Cambridge Uni­ver­sity Press.

 9. Moser, Paul K. 2017. he God Relationship: The Ethics for Inquiry about the Divine. Cambridge: Cambridge University Press.

 10. Niebuhr, Reinhold. 1941. The Nature and Destiny of Man, Vol. 1: Human Nature. New York: Charles Scribner’s Sons.

 11. Niebuhr, Reinhold. 1949. Faith and History. New York: Charles Scribner’s Sons.

 12. Rahner, Karl. 1991. “Christian Pessimism.” In Karl Rahner. Theological Investigations. Vol. 22, ed. Joseph Donceel, 155–62. New York: Crossroad.

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Paul K. Moser—Professor of Philosophy at Loyola University Chicago, Department of Philosophy; address for correspondence: 1032 West Sheridan Road, Chicago, IL 60660-1537; e-mail: pmoser@luc.edu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Moser, Paul K. 2016. Reason and Faith in God. "Roczniki Filozoficzne" 64, 4: 5-20, DOI: 10.18290/rf.2016.64.4-1.

 

 

 

Preparation and publication in electronic databases English version of the Annals of Philo­sophy was financed under the agreement 723/P-DUN/2016 from the funds of Minister of Science and Higher Education allocated to the activities for pro­moting science.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017, godz. 20:06 - Anna Starościc