PL:

Chrystus a kształt filozofii: odpowiedź Moserowi

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 4

 
Strony/pages: 55-65  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-4

 

Summary

Paul Moser claims that there is no evidence for my attribution to him of certain views in my es­say, “How Christian Can Philosophy Be?” Here I review the evidence presented in my essay and re­consider its import. I also reflect further on our respective views concerning philosophy, and Chris­tian philosophy.

 

 

Streszczenie

Paul Moser twierdzi, że brak jest podstaw dla mojego przypisania mu pewnych poglądów, co uczyniłem w eseju „Jak bardzo chrześcijańska może być filozofia” („How Christian Can Philoso­phy Be?”). W niniejszym artykule dokonuję przeglądu ewidencji przytoczonej w po­wyższym eseju oraz ponownie rozważam jej znaczenie. Przedstawiam też dalsze rozważania na temat moich oraz Mosera poglądów w zakresie filozofii oraz filozofii chrześcijańskiej.

 

  

Key words: philosophy; religion; Christian philosophy; wisdom; Paul K. Moser; William Hasker.

Słowa kluczowe: filozofia; religia; filozofia chrześcijańska; mądrość; Paul K. Moser; William Hasker.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Moser Paul K. “Jesus and Philosophy: On the Que­stions We Ask.” Faith and Philosophy 22,3 (2005, July): 261–83.

  2. Moser Paul K. The Severity of God: Religion and Philosophy Reconsidered. Cambridge: Cam­bridge University Press, 2013.

  3. Preston, Aaron. “Two Wis­doms? The Unity of Truth, the Spirit of the (Academic) Disciplines, and the Norms of Academic Philosophy,” available at http://www.epsociety.org/library/ articles.asp? pid=131 (accessed January 12, 2016).

  

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. William Hasker—Professor Emeritus of Philosophy, Hun­tington University; address for correspondence: 2753 W 450 S, Huntington, IN  46750, U.S.A.; e-mail: whasker@huntington.edu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Hasker, William. 2016. Christ and the Shape of Philosophy: A Rejoinder to Moser. "Roczniki Filozoficzne" 64, 4: 55-65, DOI: 10.18290/rf.2016.64.4-4.

 

 

 

Preparation and publication in electronic databases English version of the Annals of Philo­sophy was financed under the agreement 723/P-DUN/2016 from the funds of Minister of Science and Higher Education allocated to the activities for pro­moting science.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017, godz. 20:22 - Anna Starościc