"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2017, TOM 60, NR 4

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2017, Vol. 60 (4)

 

Relacje rodzinne w okresie inicjacji rodzicielskiej

Lucyna Bakiera, Kinga Steppa

 

Family relations in the period of parental initiation

Lucyna Bakiera, Kinga Steppa


Skuteczność treningu mentalnego i jego wpływ na umiejętności mentalne i handicapy w grupie młodych polskich golfistów

Zuzanna Gazdowska, Dariusz Parzelski

 

Effectiveness of mental training and its influence on mental skills and handicaps in a group of youth practicing golf in Poland

Zuzanna Gazdowska, Dariusz Parzelski


Zaburzenia aktywności EEG w depresji

Alicja Bińkowska, Aneta Brzezicka

 

Abnormal EEG activity in major depressive disorder

Alicja Bińkowska, Aneta Brzezicka


Adaptacja Kwestionariusza Elastyczności Poznawczej – Cognitive Flexibility Inventory

Krzysztof Piórowski, Małgorzata Anna Basińska, Anna Piórowska, Izabela Grzankowska

 

Adaptation of the Cognitive Flexibility Inventory

Krzysztof Piórowski, Małgorzata Anna Basińska, Anna Piórowska, Izabela Grzankowska


Używanie wulgaryzmów przez kobiety i mężczyzn

Monika Osmańska, Teresa Rzepa

 

Use of vulgarisms by women and men

Monika Osmańska, Teresa Rzepa


Sprawozdania
Martyna Płudowska
Konferencja International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017
Warszawa, 24-28 lipca 2017 

 

Reports
Martyna Płudowska
Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017
Warsaw, July 24–28, 2017

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018, godz. 15:34 - Barbara Cichy-Jasiocha