Aktualności

Zgłoszenia na Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

konkurs oratorskiKatedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL zapraszają studentów na VII Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, który odbędzie się 14 marca 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031 (Aula Muzykologii) o godz. 14.00.

 

Konkurs jest przeznaczony dla studentów. Zgłoszenia można przesyłać do 8 marca 2017 r.

 

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

  • artystycznej,
  • retorycznej,
  • wypowiedzi improwizowanej
  • interpretacji tekstu biblijnego.

Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy:

  • przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna),
  • przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna),
  • zapoznać się wcześniej (od 10 marca) z przygotowanymi przez organizatorów hasłami tematycznymi i po wylosowaniu w trakcie konkursu konkretnego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej),
  • przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).

Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 5 minut.

Kontakt i dodatkowe informacje: konkurs.oratorski.kul@gmail.com

 

Regulamin konkursu