Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia NCBR planuje przeznaczyć 155 mln. Nabór do konkursu ruszy w lutym.

 

W konkursie możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

- interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

 

Podstawą konkursu będą modele studiów, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowało podczas konsultacji ze środowiskiem naukowym. Wnioski do konkursu mogą składać szkoły wyższe oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Projekty dofinansowane w ramach „Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich” mogą prowadzić wyłącznie jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).

 

W konkursie będą finansowane projekty, które trwają nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy (obejmują pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia). Średnia wartość projektu na jednego uczestnika/czkę nie może przekroczyć 135 000 PLN.

 

Na dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym mogą liczyć m.in. wnioskodawcy, którzy posiadają Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub którzy w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej albo badawczo-rozwojowej otrzymali kategorię A+ (poziom wiodący). Punkty bonusowe otrzymają też projekty środowiskowych studiów doktoranckich prowadzących do przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich oraz te, które przewidują wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursu znajdują się tutaj.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2017, godz. 10:33 - Beata Cybulak