Czym jest socjologia gospodarki?

Stanowi dział socjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii ogólnej oraz innych subdyscyplin socjologicznych do opisu i wyjaśniania zjawisk gospodarczych. Zwraca szczególnie uwagę na społeczno-kulturowe aspekty zjawisk gospodarczych, takich jak tradycje historyczne, mentalność, uznawane wartości i cele życiowe, postawy i nawyki ekonomiczne.

 

Czym jest socjologia internetu?

Badania poświęcone są głównie społecznym uwarunkowaniom i konsekwencjom korzystania z Internetu. Także problematyka tożsamości, norm i kontroli społecznej, nierówności społecznych oraz potencjalnych pozytywnych i negatywnych konsekwencji Internetu dla jednostek, ich relacji społecznych, grup, a także organizacji i państw.

 

Studenci specjalności* socjologia gospodarki i Internetu nauczą się w jaki sposób:

- gromadzić dane pierwotne i wtórne znajdujące się w Internecie

- badać aktywność mieszkańców cyfrowego świata

- optymalizować strony internetowe pod kątem celów biznesowych

- analizować nowe trendy na rynku

- wyznaczać nowe cele i strategie marketingowe

 

Dokonamy tego poprzez:

- cykl profesjonalnych wykładów

- interesujące warsztaty sprawdzające wiedzę w praktyce,

- spotkania z ludźmi biznesu, którzy wiedzą jak osiągnąć sukces 

 

Przedmioty wiodące:

Socjologia gospodarki

Socjologia Internetu

Analiza sieci społecznych

Metody i narzędzia analizy Internetu

Marketing 2.0

  

Perspektywy zatrudnienia:

► firmy i działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi, informacjami i wiedzą,

► analizami internetowymi,
► instytucje samorządowe
► organizacje pozarządowe i agendy rządowe,
► instytuty badawcze,
► firmy marketingowe,
► banki

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:10 - Tomasz Peciakowski