Kierowanie oraz dbałość o rozwój to zadanie stojące przede wszystkim przed pracownikami samorządów, przedsiębiorstw, szeroko rozumianego świata biznesu oraz społeczności lokalnych na całym globie. Ze względu na zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i technologicznej, zadanie to wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności jej wykorzystania w różnych sytuacjach.

 

W ten właśnie nurt wpisuje się specjalność* Społeczności lokalne i animacja kultury. Poprzez połączenie aspektów teoretyczno-praktycznych, absolwentom tej ścieżki przekazywane są kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy.

 

Posiadają oni nie tylko wiedzę dotyczącą animacji i zarządzania w kulturze, partnerstwa lokalnego oraz ekonomii społecznej, ale przede wszystkim potrafią budować sieć kontaktów i wymiany z jednostkami, grupami i instytucjami (mapowanie), pozyskiwać fundusze na realizację określonych działań (fundraising) oraz organizować kampanie i platformy inicjatyw obywatelskich i partnerstw lokalnych, a także wykorzystywać potencjał twórczy jednostek i grup poprzez przekształcanie go w konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Dzięki przygotowywaniu do uczestnictwa i prowadzenia dialogu obywatelskiego, studentom przekazywane są również umiejętność pracy zespołowej (także przy tworzeniu i realizacji badań społeczności lokalnych) oraz wyszukiwania i syntetycznej analizy danych na temat aktualnych zjawisk społecznych.

 

Absolwenci specjalizacji bez problemu odnajdą swoje miejsce we wszystkich tych instytucjach samorządowych i pozarządowych, w których pojawia się potrzeba nawiązywania lub koordynowania współpracy prowadzącego do zintegrowanego rozwoju.

 

Przedmioty wiodące:

► Socjologia społeczności lokalnych

► Socjologia miasta i regionu

► Socjologia obszarów wiejskich

► Wiedza o kulturze

► Animacja i zarządzanie w kulturze

► Rozwój lokalny i regionalny

 

Perspektywy zatrudnienia:

► administracja rządowa i samorządowa
► sektor pozarządowy
► instytucje kultury (biura wystaw artystycznych, muzea, teatry, kina,
ośrodki medialne itp.)
► placówki i organizacje upowszechniania kultury (kluby, domy kultury)
► korporacje i firmy zajmujące się rozwojem lokalnym i regionalnym (np.
zarządzaniem zasobami ludzkimi)

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:11 - Tomasz Peciakowski