8 lutego 2017 r. w rektoracie KUL odbyło się kameralne spotkanie z okazji urodzin profesora Stefana Sawickiego, literaturoznawcy, norwidologa i wieloletniego wykładowcy KUL.

 

Laudację ku czci Jubilata wygłosił prof. Leszek Mądzik – wyraził w niej wdzięczność za wszystkie lata obecności profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreślił jego wyjątkową szlachetność i postawę ukierunkowaną ku drugiemu, by wydobyć z niego to co najbardziej wartościowe.

 

„Kameralność dzisiejszego spotkania jest na drugim biegunie tego, kim jest osoba prof. Stefana Sawickiego i jego wartość dla uniwersytetu. Od 1951 roku, kiedy rozpoczął pracę na KUL, jego obecność trwa do dziś i można powiedzieć, że jest rdzeniem i korzeniem tego uniwersytetu” – podkreślił.

 

 

Profesor Stefan Sawicki jest od początku naszej działalności bardzo związany z naszym teatrem. Bez jego pomocy i wsparcia, Scena Plastyczna KUL nie mogłaby stać się tym, czym jest obecnie.

 

Życzymy Panu Profesorowi wszystkiego dobrego w dniu urodzin!