DFUPMiło nam poinformować, że mgr Konrad Kozioł, Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, został ponownie wybrany przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.Wyboru dokonali uczestnicy Zjazdu Wyborczego Forum, który odbył się w dniach 10-12 lutego 2017 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Jego głównym zadaniem jest: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną).

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 09:12 - Leszek Wojtowicz