Paweł Augustynowicz doktorem

Wielowymiarowy Paweł Augustynowicz obronił doktorat z ekonomii na podstawie pracy Znaczenie przedsiębiorstw państwowych w gospodarce rosyjskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Bałtowskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy!

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 10:36 - Piotr Francuz