Celińska-Miszczuk, A. (2016). Referat: Od wychowania do samo-kształtowania. Znaczenie rodziny w formowaniu charakteru dziecka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu problemy współczesnej profilaktyki: RODZINA I WYCHOWANIE: FUNDAMENT CZY BALAST? (Lublin, 17-18 maj 2016 rok)

 

Wiśniewska, L. Celińska-Miszczuk, A. (2015). Referat –The character strengths of obese people in social perception. Empirical research. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy 7-10 July 2015.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2015). Referat: Cnoty - Wartości ważne w wykonywaniu zawodu psychologa z perspektywy przyszłych psychologów. Wyniki wstępnych badań empirycznych IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia wartości na początku XXI wieku”, Lublin WSEI, 8 grudnia 2015 roku.

 

Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. (2014). Referat:  Cele znaczące życiowo i trudności osób na progu dorosłości. Badania empiryczne studentów. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu WYZWANIA PROFILAKTYKI P.T. MŁODZIEŻ NA PROGU DOROSŁOŚCI: ZAGROŻENIA, TRUDNOŚCI, SZANSE. . Organizatorzy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji W Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Lublin, 20-21 maja 2014 r..

 

Wiśniewska, L. Celińska-Miszczuk, A. Referat: Kim jesteś? Kim chcę byś było? Charakter matek a oczekiwania wobec dziecka Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych (Poznań, 11-12 grudnia 2013, Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Dziecka).

 

Celińska-Miszczuk, A. Referat: „Siła charakteru” osób synergicznych i zabezpieczających siebie. Empiryczne badania studentów, Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Organizatorzy: SWPS Sopot, Sopot, 17-19 maja 2013.

 

Celińska-Miszczuk, A. Referat:  Rola mądrości i wiedzy w doświadczaniu życiowego spełnienia. Perspektywa psychologów pozytywnych  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu WYZWANIA PROFILAKTYKI P.T.: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA: DROGI I BEZDROŻA.  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji W Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Lublin, 21-22 maja 2013.

 

Celińska-Miszczuk, A.  Referat: Funkcje uczucia i myślenia w podejmowaniu decyzji przez osoby o odmiennych typach charakteru. Empiryczne badania studentów, V Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji, Lublin, Organizatorzy: Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL, Lublin: 23-24 maja 2013.

 

Lendzion, A., Celińska-Miszczuk, A. Referat: Miejsce charakteru w strukturze psychicznej młodego człowieka, XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców, Nauczyciel i szkoła wobec wychowania, Organizatorzy: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Lublin, 9 III 2013.

 

III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań, 25.10. 2012, Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Opis typologiczny w badaniach empirycznych. Inspiracja współczesnej psychologii?

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki: „Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie” (Lublin, 21-22.05.2012, Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A. Realizacja siebie vs. dostosowanie siebie do innych. Czy wybór jest konieczny? (Przegląd wstępnych badań empirycznych)

 

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań, 20.10. 2011 r., Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Charakter w badaniach empirycznych (orientacja na współdziałanie z innymi i zabezpieczanie siebie)

 

Międzynarodowa Konferencja naukowa „OBLICZA UZALEŻNIEŃ” (Nałęczów, 16-17 maja 2011 r. – Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie W. Sterna

 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka-przestrzeń społeczna-instytucja” (Lublin, 4-6 kwietnia 2011 – Instytut Pedagogiki KUL)     Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Rozwój osoby w ujęciu W. Sterna

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Zdrowa Szkoła  - Zdrowy Uczeń. Między Teorią A Praktyką” (Lublin,18-19maja2010).

            Referat: Celińska-Miszczuk, A. Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów

 

 III Międzynarodowa Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna: Człowiek i Człowieczeństwo. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 22-24 czerwca 2008).    Referat: Celińska-Miszczuk, A. Typologia charakteru w wymiarze współdziałanie - zabezpieczanie

 

The psychology of time: Theoretical inspirations – experience – temporal competencies – empirical approaches (Lublin, KUL, 20-21 September 2004). Referat: Characterological Correlates of Temporal Competence

 

I Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Problemy diagnostyki psychologicznej. Wybrane metody badań (Lublin, 31 marca 2012 r., Organizatorzy: PTP Odział w Lublinie oraz Instytut Psychologii KUL). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Diagnoza wartości ukierunkowujących działanie

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.  „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia” (Lublin: 25.10. 2011 r., Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Samorząd Doktorantów UMCS). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Agresywność młodzieży – uwarunkowania osobowościowe a uwarunkowania charakterologiczne 

 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII "Jakość życia w zdrowiu i chorobie" (Lublin, 23 - 25 września 2011, Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A. Orientacja na współdziałanie z innymi lub zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów

 

XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Lublin, 5-8 września 2002).  Referat: w ramach sympozjum „O ideach i osobach tworzących historię psychologii”, Celińska, A Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu.

 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (Lublin, 25-27 września 2009). Poster: Tucholska, K., Celińska-Miszczuk, A. Poczucie własnej wartości a jakość życia. Badania młodzieży otyłej.

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2017, godz. 00:55 - Agata Celińska-Miszczuk