Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Dr Radosław Rusnak

z Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych Uniwersytetu Warszawskiego,

autor książki Seneca noster. Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego (2009) oraz wielu innych studiów poświęconych literaturze polskiego renesansu i baroku

wygłosi referat

 

W kwestii integrującego bądź dezintegrującego obrazu tradycji antycznej w dobie renesansu. Trzy oblicza hellenizmu Gian Giorgia Trissina

 

Spotkanie odbędzie się

6 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2017, godz. 20:42 - Wiesław Pawlak