ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

9 березня 2017 року закінчується термін подання матеріалів для участі у круглому столі, присвяченому 100-річчю Української Центральної Ради, на тему:

«УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»

Час проведення заходу – 10-11 березня 2017 року

Мета круглого столу: висвітлення особливостей державо- та правотворчих процесів на одному з визначальних етапів Української революції 1917-1921 років.

Надіслані Вами до 09 березня 2017 року (включно) тези доповідей будуть опубліковані в окремій секції збірника матеріалів конференції (який реєструється в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та вноситься до наукометричної бази), а також розміщені на сайті «Актуальна юриспруденція» та стануть доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ.

Обсяг тез доповіді – від 3 до 6 стор.

Детальніша інформація міститься у додатку до цього листа або за посиланням:http://www.tneu.edu.ua/news/10639-ukrainska-centralna-rada-svitoch-nacionalnogo-derzhavotvorennia-istoryko-pravovi-uroky-ta-suchasni-realii.html

 
 
Obszar załączników