Medal Prezydenta Lublina dla ks. prof. M.S. WróblaWe wtorek 7 marca 2016 r. na Zamku Lubelskim odbyła się promocja II tomu Biblii Aramejskiej. Jest to pierwsze w Polsce tłumaczenie tekstu manuskryptu odkrytego w Bibliotece Watykańskiej w XX wieku, przygotowane pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Mirosława S. Wróbla w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Podczas wydarzenia Ksiądz Profesor został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublina w uznaniu za przekład Biblii Aramejskiej oraz wieloletnią pracę dydaktyczno-naukową.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Biblia Aramejska to pierwsze w Polsce tłumaczenie tekstu biblijnego z języka aramejskiego, który był powszechnie używany w Palestynie w I w. po Chrystusie. Stąd też bywa określana mianem Biblii dla ludu. Podjęte w Instytucie Nauk Biblijnych KUL pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Mirosława S. Wróbla tłumaczenie Biblii Aramejskiej na język polski wprowadza czytelnika w bogaty świat wrażliwości i myślenia starożytnych Żydów i umożliwia zrozumienie, jak ówcześni wyznawcy judaizmu interpretowali Pismo Święte. Stanowi podstawę do pełniejszych studiów nad Słowem Bożym, dzięki umieszczeniu obok siebie tekstów w języku polskim i aramejskim, bogatym notom krytycznym i informacjom dotyczącym środowiska, w którym powstała.

 

 promocja Biblii Aramejskiej

Promocja II tomu Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia, autorstwa ks. prof. dra hab. Mirosława Wróbla, stanowiła okazję do uhonorowania Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL Medalem Prezydenta Miasta Lublina. Wręczając wyróżnienie Prezydent dr Krzysztof Żuk mówił:  „Czuję się zobowiązany do tego, żeby dziękować i honorować wybitne postaci naszego miasta i naszych uniwersytetów, w uznaniu za wybitny dorobek naukowy, wieloletnią pracę dydaktyczną, jak i pełną zaangażowania pracę duszpasterską. Chciałbym ten medal przekazać, jako wyraz szacunku od mieszkańców Lublina”.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, godz. 14:55 - Leszek Wojtowicz