Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów
(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo i prawo
w biznesie)
do wzięcia udziału
w

 

"Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym"

pod patronatem
Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL.

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 10 maja 2019 roku w Gdańsku.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

 

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL - przewodnicząca

dr Paulina Woś

dr Kinga Dróżdż

dr Paweł Wrzaszcz

 

 

Terminarz konkursu:

 

15 – 22 kwietnia 2019 roku - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

29 kwietnia 2019 roku - test konkursowy oraz część ustna konkursu

          miejsce – Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

          godzina 16.00 (prosimy o przybycie najpóźniej o 15.45)

          część ustna konkursu rozpocznie się po weryfikacji prac testowych

 

10 maja 2019 roku - etap ogólnopolski konkursu w Gdańsku

 

Nagrody:

 

Wszyscy uczestnicy uzyskają bezcenną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego. Najlepsi mogą liczyć nadto na:

- prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

- ocenę bardzo dobrą z egzaminu,

- nagrody ufundowane przez Władze Uniwersytetu.

 

Regulamin Ogólnopolskiego "Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym"

 

Regulamin Wydziałowy "Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym"

 

Wykaz aktów prawnych - Etap ogólnopolski

 

 

WYNIKI KONKURSU:

 

 

W części kazusowej konkursu udział wzięli:

 

1. Krzysztof Sobstyl (miejsce IV)
2. Stanisław Martyniszyn (miejsce III)

3. Karolina Mrozek (miejsce I)

4. Natalia Moczulska (miejsce II)

 

Naszą uczelnię na konkursie w Gdańsku w dniu 10 maja 2019 r. reprezentować będą Panie, które zajęły dwa pierwsze miejsca:

 

1. Karolina Mrozek

2. Natalia Moczulska 

 

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

 

Lista rankingowa - Konkurs KPC

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2019, godz. 11:26 - Paweł Wrzaszcz