Studenckie Koło Naukowe Florystów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało w 2012 roku z inicjatywy studentów Instytutu Architektury Krajobrazu oraz dr inż. Katarzyny Karczmarz. Skupia studentów zainteresowanych tematyką układania bukietów i tworzenia kompozycji roślinnych. Członkowie Koła są osobami, które łączy wspólna pasja a obcowanie z kwiatami sprawia im radość. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy na temat zasad tworzenia kompozycji kwiatowych i ich najnowszych trendów. Koło naukowe zrzesza osoby interesujące się szeroko pojętą florystyką, przygotowywaniem warsztatu florystycznego, wykonywaniem ozdób świątecznych i okazjonalnych, bukietów, wiązanek, wieńców i innych dekoracji, zakładaniem i prowadzeniem kwiaciarni oraz produkcją kwiatów.
Pracą i działalnością Koła Naukowego Florystów KUL kieruje zarząd na czele z prezesem, który wybierany jest corocznie spośród studentów należących do Koła podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego. Pierwszym prezesem Koła była Małgorzata Chamera. Kolejnymi prezesami były Olga Kropop i Klaudia Brożyna. Obecnie funkcję prezesa sprawuje Aleksandra Ciastek.
Głównym celem działalności Koła są naukowe, kształceniowe i praktyczne działania na rzecz poznania i rozwoju zainteresowań florystycznych (głównie sztuki komponowania kwiatów, ale i innych działalności z nią związanych).
Działalność naukowa polega na włączaniu się w badania prowadzone przez katedry Instytutu Architektury Krajobrazu. Wymiernym efektem tej pracy jest gromadzenie materiałów pod nadzorem opiekunów, którymi z reguły są pracownicy naukowi Wydziału. Uzyskane materiały są opracowywane i stanowią przedmiot referatów prezentowanych na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych.
Członkowie Koła zajmują się również organizacją różnego typu warsztatów, np. wikliniarskich, decoupage (dekupaż), bożonarodzeniowych, wielkanocnych. Udziałem Koła jest też organizacja cyklu szkoleń „Przedsmak Kariery” w ramach współpracy z Klubem Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu oraz szkolenia na temat ogrodów wertykalnych w ramach współpracy z firmą Twój Świat – Ogrody Wertykalne.
Koło Naukowe Florystów KUL współorganizuje wigilijne spotkania wydziałowe lub instytutowe oraz pikniki naukowe. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Uniwersytetem Otwartym KUL. Działalność Koła to również angażowanie się w takie przedsięwzięcia jak Lubelski Festiwal Nauki, Uniwersytet Otwarty KUL, Dni Otwarte KUL i Noc Biologów, na których realizowane są projekty dla najmłodszych słuchaczy (kl. I-III). Współpraca z wymienionymi jednostkami polega na głoszeniu referatów i prowadzeniu warsztatów florystycznych.
Dużym zainteresowaniem członków Koła cieszą się też wycieczki do przodujących zakładów szkółkarskich Lubelszczyzny, na wystawy i pokazy florystyczne między innymi w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Berlinie i Amsterdamie.
Członkowie Koła Naukowego Florystów KUL mają do swojej dyspozycji pomieszczenie w Budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL przy ul. Konstantynów 1H, które jest miejscem spotkań i pracownią artystyczną. Spotkania Koła odbywają się regularnie, co miesiąc. Termin spotkań jest ustalany każdorazowo na spotkaniach.
Praca w Kole daje jego członkom możliwość wykazania się pomysłowością, aktywnością, pomaga w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy, oraz propaguje tę wiedzę w środowisku akademickim.
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Florystów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest możliwa dzięki życzliwości i wsparciu Władz Wydziału i Uczelni.

 

 

W roku 2017 członkowie Koła Naukowego Florystów brali czynny udział w:

 

  • tworzeniu aranżacji z okazji Narodowego Kongresu Nauki,

kongres_nauki_1-1

kongres_nauki

 

  • przygotowaniu instalacji "Kokony" i aranżacji „Floral” na Noc Kultury 2017

instalacja_kokony

aranzacja_flora

 

Jesienią ubiegłego roku floryści KUL byli również inicjatorami i współwykonawcami rabaty z roślin cebulowych zlokalizowanej tuż przy budynku WMIiAK. Teraz czekamy na efekty w postaci kwitnącej łąki.

Pozostała działalność studentów należących do koła opiera się na współudziale w badaniach naukowych Instytutu Architektury Krajobrazu oraz konferencjach naukowych - V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Roślina – źródłem materiału badawczego" (21-23 czerwca). Rozwija się również współpraca z pobliskimi gospodarstwami ogrodniczymi. Studenci aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Ogród Botaniczny UMCS - noc muzeów z ogrodem (20 maja), wystawa kaktusów i innych sukulentów (3-4 czerwca)

 


Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Florystów KUL
Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
koloflorystow@gmail.com
Kurator Koła: dr inż. Katarzyna Karczmarz

Sara Popiołek - przewodnicząca
Paulina Jegieło - zastępca
Dominika Sadowska - sekretarz

 

Prezes Koła w roku akademickim 2018/2019: inż. arch. kraj. Aleksandra Ciastek

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 11:10 - Anna Położyńska