AmalariuszNa adres ks. dr. hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL - kierownika zespołu translatorskiego - zostały przesłane podziękowania za specjalny egzemplarz I tomu przekładu dzieł Amalariusza z Metzu, ofiarowany Papieżowi - Seniorowi Benedyktowi XVI. Niniejszy tom zatytułowany "Święte obrzędy Kościoła", wydany nakładem TN KUL, jest drugim na świecie tłumaczeniem dzieł średniowiecznego autora. Na początku tłumacze zamieścili specjalną łacińską dedykację dla Benedykta XVI, co spotkało się z Jego uznaniem i błogosławieństwem. Autorami przekładu są: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Natalia Turkiewiczówna, ks. dr Adam Wilczyński. Wstęp napisał ks. prof. dr Janusz A. Ihnatowicz, przypisy oraz bibliografię opracowała dr Agnieszka Strycharczuk. Obecnie zespół przygotowuje wydanie drugiego tomu dzieł Amalariusza.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 12:20 - Leszek Wojtowicz