1 marca

 • Udzielił wywiadu dla lubelskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.
 • Spotkał się z Prezesem Pracodawców Ziemi Lubelskiej Panem Zbigniewem Kmicicem.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie organizowanego na KUL Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”.

2 marca

 • Otworzył konferencję naukową pt. „Pszczoła w mieście”.
 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami „Teatru ITP.”
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie współpracy z Uniwersytetami w Chinach.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu publikacji „Opera Omnia” Josepha Ratzingera.

3 marca

 • Spotkał się z Pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Panią Kanclerz Ewą Abramek i Panią Kwestor Teresą Tyzo.

3-5 marca

 • Przebywał w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

4 marca

 • Spotkał się z Panem Jackiem Podlewskim Wiceprezesem Fundacji Potulickiej.
 • Sprawował Mszę Świętą w intencji Śp. hrabiny Anieli Potulickiej

5-7 marca

 • Przebywał w Olivia Business Centre w Gdańsku.

6 marca

 • W Gdańsku spotkał się z Prezesem Olivia Business Centre Panem Maciejem Grabskim.

7 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

8 marca

 • Spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Henryka Wieniawskiego w Lublinie Panem Dr. Janem Sękiem.
 • Spotkał się z Panem Prezesem Josephem Borowskim, Partnerem Zarządzającym Knight Frank Polska.

9-11 marca

 • Na Uniwersytecie Warszawskim wziął udział w Posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

13 marca

 • W Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie wziął udział w spotkaniu z okazji czwartej rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka.

14 marca

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z grupą osób zaangażowanych na rzecz Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu polityki personalnej.

15 marca

 • Spotkał się z Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sług Jezusa Matką Barbarą Latochą.
 • W Urzędzie Poczty Polskiej w Lublinie wziął udział w uroczystości wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego „700 lat Lublina”.

16 marca

 • Spotkał się z Przełożonym Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego O. Tomaszem Ortmanem.
 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Przewodniczył Spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 • Przewodniczył Spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Filozofii KUL.
 • W ramach KULowskich spotkań literackich spotkał się z Sekretarzem Wisławy Szymborskiej Panem Dr. hab. Michałem Rusinkiem.

17 marca

 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.
 • Spotkał się z Panem Dr. Krzysztofem Pyszniakiem z Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej.
 • Spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Arturem Soboniem.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą i Kierownikiem Poradni Zdrowia KUL lek. med. Panem Rafałem Bzdyrakiem.

18 marca

 • W Zamościu w Muzeum Zamojskich wygłosił słowo na otwarcie wystawy pt. „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL”.

23 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medalu Signum Uniwersitatis med. Pani Barbarze Skoczyńskiej.
 • Przewodniczył Spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
 • Przewodniczył Spotkaniu dotyczącemu prac remontowych w kościele akademickim KUL.
 • Przewodniczył Spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

25 marca

 • W Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL wziął udział w wernisażu Polskiego Artysty Plastyka pt. „Jan Kucz”.

28 marca

 • W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie spotkał się Sekretarzem Generalnym KEP Biskupem Arturem Mizińskim oraz z ekonomem KEP Księdzem Januszem Majdą.
 • Spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem wraz z delegacją Pracowników z Ministerstwa oraz z Panem Prof. Jarosławem Górniakiem Przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu Nauki i Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.

29 marca

 • Wygłosił słowo powitania oraz przemówienie na rozpoczęcie organizowanej na KUL w ramach Narodowego Kongresu Nauki konferencji pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”.
 • Spotkał się z Panią Dr Joanną Borowiak Poseł na Sejm RP.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie drugiego dnia obrad konferencji pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” organizowanej na KUL w ramach Narodowego Kongresu Nauki.
 • Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wziął udział w spotkaniu Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina z Panem Prof. Aleksandrem Bobko, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

31 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Członków Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL.
 • Spotkał się z Prokuratorem w stanie spoczynku Panem Włodzimierzem Blajerskim.
 • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi Prof. n. med. Panem Lechem Panasiukiem.