Studia I stopnia

Program studiów obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu działalności inżynierskiej, takiej jak: projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalności badawczo-rozwojowej oraz
po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej.

 

W ramach kierunku student może wybrać jedną ze specjalizacji:

 1. Biomateriały,

 2. Materiały kompozytowe.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych. 

 

 

Absolwent studiów II stopnia
 • potrafi zaprojektować i wytworzyć materiał o pożądanych właściwościach użytkowych (stosowanych m.in. w fotowoltaice, medycynie, energetyce, przemyśle metalowym, maszynowym, tworzyw sztucznych) oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej;
 • ma wiedzę z zakresu metod przygotowania i analizy różnych grup materiałów (metali, polimerów, materiałów ceramicznych, itd.);
 • zna metody badania struktury powierzchni metali i powłok metalicznych;
 • potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę do badania struktury i właściwości fizycznych różnych materiałów;
 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (techniki i technologii) w zakresie syntezy i analizy materiałów;
 • ma wiedzę z podstaw zastosowania nanotechnologii we współczesnych materiałach;
 • zna podstawy technologii druku 3D.

 

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie
 • w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych,

 • laboratoriach kontroli jakości,
 • centrach badawczo-rozwojowych m.in. materiałowych, wojskowych, hutniczych, medycznych, tworzyw sztucznych.
Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017, godz. 15:53 - Adam Garbacz