Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii DOBRU wraz z Wydziałem Filozofii KUL  pozyskali zlecenie na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych – MakoLab S.A. Wykonawcami usługi będzie zespół pracowników Wydziału Filozofii kierowany przez Pana dr. hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL oraz Pana dr. hab. Roberta Trypuza. Wartość usługi to blisko 400 tysięcy złotych.

  

Celem realizacji projektu i finalnym jego rezultatem jest opracowanie w oparciu o innowacyjne rozwiązania z ogólnie rozumianej dziedziny Sztucznej Inteligencji, znacząco ulepszonej i gotowej do wdrożenia usługi wyszukiwarki internetowej dla dedykowanych stron internetowych.

 

Zakres projektu obejmuje prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w następującym obszarze:

1.Analiza najnowszych metod przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz metod wykorzystujących elementy sieci semantycznej, tzw. ontologii, stosowanych w indeksowaniu i wyszukiwaniu dokumentów.

2.Opracowanie wytycznych dot. tworzenia ontologii na potrzeby Sztucznej Inteligencji.

3.Opracowanie modułu indeksującego odpowiedzialnego za opisanie podstrony witryn elementami grafu sieci semantycznej z wykorzystaniem mechanizmów NLP.

4.Opracowanie modułu ekspanderów semantycznych odpowiedzialnego za wybór wyników wyszukiwania w sytuacji braku jednoznacznych typów.

5.Przygotowanie i przeprowadzenie badań kognitywnych dot. oceny trafności wyników wyszukiwania przez użytkowników.

 

Makolab S.A. jest agencją cyfrową – firmą stosującą rozwiązania informatyczne w celu zapewnienia jej klientom skutecznej obecności w mediach cyfrowych. Rozwiązania te obejmują kreacje zaawansowanych witryn internetowych, rozwiązań e-commerce, systemów CRM, systemów biznesowych oraz całe spektrum rozwiązań związanych z marketingiem internetowym.

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 08:25 - Radosław Krajewski