Kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej. Pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2007, godz. 18:29 - Marta Kaczmarczyk