W dniach 21-23 kwietnia odbyła się w KUL 5th Polish Eye Tracking Conference. Została ona zainicjowana przez Katedrę Psychologii Eksperymentalnej KUL i firmę Neuro Device (Warszawa) w roku 2012, jako wydarzenie ogólnopolskie, a obecnie ma ona charakter międzynarodowy. Przyjęliśmy ponad 120 uczestników, w tym 30% dotarło do nas z niemal wszystkich kontynentów. Wśród prelegentów znaleźli się najbardziej znani badacze z dziedziny okulografii: Andrew T. Duchowski (Clemson University, USA), Kenneth Holmqvist (Lund University, Sweden), Halszka Jarodzka (Open University of the Netherlands), Jan Ober (Polska Akademia Nauki, Poznań, Polska). Przedstawiono 65 prezentacji, w tym 2/3 w formie wystąpień ustnych. Sukces tej konferencji zaowocował decyzją zorganizowania w roku 2018 „Warsaw Eye Trackig Week” i fuzją trzech międzynarodowych konferencji: amerykańskiej (ETRA), holenderskiej (EARLI SIG27) i polskiej (PETC).

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 08:36 - Małgorzata Bąk