Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka

Uniwersytet Warszawski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ukraińsko-polskie Forum Partnerstwa

 

Przy wsparciu:

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski

 

 

                         Międzynarodowa naukowo-praktyczna  konferencja

 

               «Ukraińsko-Polskie partnerstwo: terazniejszość a perspektywy»

                   

 

 

 

                                           26–27 czerwca 2017 roku

 

                                                     Łuck-Switiaź

 

 

zmieniony_program