Logo NCNNarodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Miło nam poinformować, że w konkursach dofinansowanie uzyskały granty naukowo-badawcze przygotowane na KUL. 

 

OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN. Aplikować w nim mogą wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Środki można przeznaczyć na finansowanie projektów badawczych, w tym m.in. na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. W tej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego dofinansowanie uzyskało 500. Wśród nich znalazły się 3 projekty przygotowane przez pracowników KUL:

 

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224, wśród nich:

 

PRELUDIUM to konkurs adresowany do młodych badaczy, nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej edycji zgłoszono 1171 wniosków, a dofinansowanie otrzyma 371, wśród nich:

 

Zdobywcom grantów składamy serdeczne gratulacje!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 14:07 - Leszek Wojtowicz