Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Sympozjum, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Sympozjum organizuje Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” i Adler Institute z USA. Będzie to już XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, na ciągle aktualny temat:

 

Uniwersytet Katolicki: zagrożenia i perspektywy

 

Temat przez nas zaproponowany jest dziś szczególnie aktualny i ważny, zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Teoretycznego, ponieważ w historii jak i dzisiaj spotykamy się z różnymi koncepcjami uniwersytetu, w tym również uniwersytetu katolickiego. Praktycznego, ponieważ uniwersytety katolickie poddawane są różnym naciskom ideologicznym, które mają na celu zmianę ich tradycyjnego profilu, a to oznacza, że uniwersytety katolickie muszą wkładać odpowiedni wysiłek, by tożsamość swoją, w tym swoją misję, zachować. Uniwersytet katolicki odgrywał zbyt ważną rolę w naszych dziejach i w naszej cywilizacji, by tożsamość swoją mógł zatracić.

Warto wobec tego posłuchać ciekawych prelegentów z Polski i zza granicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Wśród nich znajdą się profesorowie z uczelni polskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych.

 

 Z wyrazami szacunku

 Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

 Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017, godz. 19:05 - Andrzej Zykubek