1

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL od wielu lat współpracuje z Zakładami Karnymi w Białej Podlaskiej, Opolu Lubelskim oraz Aresztem Śledczym w Lublinie. Na terenie placówek odbywają się praktyczne zajęcia dla studentów psychologii naszej uczelni.

W ramach podsumowania wieloletniej współpracy, 19 maja w Dworku Staropolskim KUL, odbyło się spotkanie studentów III, IV, V roku uczestniczących w Seminariach w Katedrze Psychoprofilaktyki, pracowników Katedry wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego. Obecni byli m.in.: z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: ppłk. Leszek Wojciechowski – Dyrektor; por. Krzysztof Głowiński – kierownik działu penitencjarnego; por. Łukasz Pruchniak – z-ca kierownika działu penitencjarnego oraz wychowawcy: por. Agnieszka Garbacz, por. Beata Fronczek. Obecni byli także: mjr Sławomir Miroński- kierownik działu penitencjarnego w Białej Podlaskiej oraz por. Jakub Jańczuk – psycholog.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych wspólnych projektów. Był to także czas planowania projektów na kolejne lata wzajemnej współpracy, a dla studentów jedno z pierwszych publicznych wystąpień przy prezentacji swoich rezultatów badawczych.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.kul.pl/aktualnosci,art_15531.html

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 09:14 - Małgorzata Bąk