s. prof. Zofia Zdybicka

 

 

ks. prof. Andrzej Szostek MIC - Rektor KUL w latach 1998-2004

 

 

ks. prof. Stanisław Wilk SDB - Rektor KUL w latach 2004-2012

 

 

bp Jan Śrutwa - Rektor KUL w latach 1988-1989

 

 

 

prof. Leszek Mądzik - Scena Plastyczna KUL 

 

 

ks. prof. Antoni Dębiński Rektor KUL

 

 

Cezary Ruta

 

 

Kazimierz Wojtasik

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017, godz. 09:28 - Andrzej Zykubek