Uchwała Senatu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie odnowienia doktoratu
prof. dr. hab. Władysława Stróżewskiego
(683/III/6)

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 11 ust. 1 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Filozofii, wyraża zgodę na uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Władysława Stróżewskiego, w związku z pro­mocją doktorską dokonaną w 1958 roku na Wydziale Filozofii Chrześ­cijańskiej KUL.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 19:13 - Andrzej Zykubek