Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i zagranicznych

 • 22-25 czerwca 1987 - Bielefeld, Florian Znaniecki and the Problem of Foundation of System Analysis and Research in Migration organizowana przez Wydział Socjologii Uniwersytetu w Bielefeld oraz przez Zentrum für Interdisziplinäre Forschung in Bielefeld.
 • 13-20 marzec 1988 - Kazimierz nad Wisłą The Second KUL-Oxford Meeting in Philosophy: Epistemology, sympozjum organizowane przez Dr. Urszulę Żegleń (KUL) i Dr. Kathleen V. Wilkes (St. Hilda's College, Oxford University) oraz "Jagiellonian Trust".
 • 24-30 czerwca 1988 - Bielefeld, Phänomenologisch und Demographisch Colloquium, zorganizowane przez Institut für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik i Fakultät für Soziologie Uniwersytetu w Bielefeld.
 • 23-29 marca 1990 - Kazimierz nad Wisłą The Third KUL-Oxford Meeting in Philosophy: Moral Philosophy, sympozjum organizowane przez Dr. Urszulę Żegleń (KUL) i Dr. Kathleen V. Wilkes (St. Hilda's College, Oxford University) oraz "Jagiellonian Trust".
 • 30 marca-03 kwietnia 1992 - Kazimierz nad Wisłą, The Forth KUL-Oxford Meeting in Philosophy: Philosophy of Politics, sympozjum organizowane przez Dr hab. Urszulę Żegleń (KUL) i dr. Pearse Ben (St. Andrews University) oraz The British Council. referat: „The Well-Informed Citizen and the Civil Society".
 • 06 listopada 1992 - Louvain-la-Neuve, Philosophie de la Libération versus Philosophie Libérale, organizowana przez Chaire Hoover (d'éthique économique et sociale) na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Politycznych, Centre d'études morales et juridiques et le Séminaire de philosophie latino-américaine de l'Institut Supérieur de Philosophie de l'UCL.
 • 17-18 grudnia 1992 - Louvain-la-Neuve, La justice économique comme absence d'envie, Colloquium zorganizowane przez Chaire Hoover na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Politycznych l'UCL.
 • 26-27 czerwca 1993 - Warszawa, Chrześcijaństwo i demokracja, międzynarodowa konferencja zorganizowana ramach «Forum Fundacji Batorego» przez Fundację im. Stefana Batorego i redakcję Res Publica Nova .
 • 02-06 paździenika 1995 - Kazimierz nad Wisłą, Tarski and Davidson's Semantic Program, konferencja międzynarodowa organizowana przez prof. Urszulę Żegleń (KUL) i prof. Kirk Ludwiga (University of Florida).
 • 24-25 listopada 1995 - Neuchâtel, Szwajcaria, La justification épistemique dans la philosophie contemporaine de la connaissance, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez prof. Richarda Glausera (Université de Nueuchâtel) i Kevina Mulligana (Université de Genève).
 • 20-25 sierpnia 1996 - członek komitetu organizacyjnego V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej: Wolność w kulturze, organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • 15-18 września 1997 - München, Third International Congress, Rationality, Realism, Revision, Gesellschaft für Analytische Philosophie, referat: The Verstehen Quest. Can we place the social philosophy of Alfred Schutz's moderate Antinaturalism in the soft-naturalist common mind framework of Philip Pettit?
 • 08-11 września 1998 - Toruń, Dziedzictwo amerykańskiego Neopragmatyzmu. Konferencja nt. Filozofii Hilarego Putnama, zorganizowana przez IF UMK, prof. Urszula Żegleń.
 • 20-26 sierpnia 1999 - Kraków, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, (Section 14: Philosophy of the Social Sciences), referat: What Kind of Holism and Naturalism do we Need in the Social Sciences, "Volume of Abstracts", s. 398.
 • 09-13 lipca 2000 - Rotterdam, Erasmus Summer School on Social Ontology [ESSSO], "Social Ontology After The Common Mind", Department of Philosophy, Erasmus University Rotterdam; koreferat do wprowadzającego wykładu Philipa Pettita "Groups with Minds of their Own".
 • 27-29 października 2000 - Leipzig, Conference on Collective Intentionality II, Philospohy Department, Organistaion: Georg Meggle (Leipzig) & Raimo Tuomela (Helisnki), referat: Did Alfred Schutz meet Margaret Gilbert?
 • 27-29 listopada 2000 - Poznań, Wolność a odpowiedzialność/Freiheit und Verantwortung, Instytut Filozofii UAM i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; referat: „The Well-Informed Citizen and Axiological Polytheism of Liberal Society".
 • 27-28 września 2002 - Warszaw, First Edmund Mokrzycki Symposium, Builidng ‘Civil Society' and Democracy East of Elbe: Perspectives, Problems and Prospects in transitional societies, organizowanej przez Central European University/Center for Social Studies.
 • 28-30 października 2002 - Bielefeld, Ethics of Terrorism & Counter-Terrorism prof. Georga Meggle (Uniwersytet Leipzig), ZIF (Zentrum für Interdisziplinäre Forschung) przy Uniwersytecie w Bielefeld.
 • 12-15 grudnia 2002, Conference on Collective Intentionality III, organizowanej przez prof. Uskali Mäki i dra Franka Hindriksa z Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Rotterdamie, referat "The Construction of social reality: Searle versus Schütz".
 • 04-06 sierpnia 2003 - Lublin, Analitical Pragmatism: wokół filozofii Roberta Brandoma, zorganizowana przez Katedre Metodologii Filozofii KUL (prof. Tadeusz Szubka) i Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL (dr hab. Piotr Gutowski), referat: "Naturalism, Antinaturalism, and the Common World".
 • 06 - 09 czerwca 2004 - Toroçnto, 5th Annual Social Theory Consortium, organizator: Social and Political Program at York University, referat: "Can Value Polytheism and the Preference of any Comprehensive Model of Citizenship be respected at the same time? - or - Some Reflections on the Complexity of Political and Social Tissue and the Irreducible Discords it Implies".
 • 13-15 października 2004 - Certosa di Pontignano (Italy), Conference on Collective Intentionality IV: "Cognition and Collective Intentionality, Mental Prerequisites and Attitudes for Collective Intentionality: Philosophical, Logical, Computational, Neural and Psychological Models", Uniwersytet Siena, koreferat do wystąpienia prof. Raimo i Maj Tuomela, Cooperation and Trust in group context oraz prowadzenie sesji popołudniowej 15.10.04.
 • 19-20 listopada 2004 - Warszawa, Second Edmund Mokrzycki Symposium, Building Democracy and Civil Society in New Europe, Ośrodek Studiów Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i Central European University.
 • 26-27 listopada 2004 - Paris, Colloque franço-polonais, Le rayonnement de la philosophie polonaise au XX siecle: L'héritage philosophique de Kazimierz Twardowski, Ecole Normale Supérieure (Paris), Organizatorzy: Instytut Adama Mickiewicza - rok polski w Paryżu: NOVA POLSKA, ENS (DRI, Département de philosophie), IHPST, Archives Husserl de Paris, Institut Polonais de Paris, Sous le haut patronage de Son Excellence M. Jan Tombinski Ambassadeur de Pologne en France. referat: Le naturalisme dans le fondement des sciences sociales - (http://www.diffusion.ens.fr/en/index.php?res=conf&idconf=496)
 • 9-12 września 2005, Toruń, VII konferencja European Sociological Assocation (ESA) 'Rethinking Inequalities', organizowana przez Instytut Socjologii UMK oraz ESA (referat w ramach sekcji: Social Theory Network --- "Significance of Social Ontology Considerations for the Social Explanation")
 • 16-17 lutego 2006 - Berlin, Die phänomenologiche (Neu-) Begründung von Sozialtheorie und Sozialforschung (Sozialwissenschftliche Potentiale der Phänomenologi II, Sekcja socjologii wiedzy Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (DGS) oraz Instytut Socjologii Technische Universiät Berlin, referat: "Can Value Polytheism and the Preference of any Comprehensive Model of Citizenship be respected at the same time? The argument from the social distribution of knowledge."
 • 29-30 sierpnia 2006, Helsinki, Social Ontology and Constitutive Attitudes, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä and Department of Social and Moral Philosophy, University of Helsinki
 • 31 sierpnia - 02.września 2006, Helsinki The Fifth International Conference on Collective Intentionality (CollInt V), the Philosophical Society of Finland and the Department of Social and Moral Philosophy, University of Helsinki
 • 20-21 października 2006, 3rd Edmund Mokrzycki Symposioum, on New Europe and its Growth to Limits? - konferencja międzynarodowa, Ośrodek Studiów Społecznych przy IFiS PAN.
 • 5-6 września 2007, Bydgoszcz, „Scientific Knowledge and Common Knowledge: the Big Divide?" („Wiedza naukowa a wiedza potoczna: wielki podział?"), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Laboratoire de Philosophie et d'Histoire des Sciences - Archives Poincaré, Nancy-Université, Université Nancy 2 & Centre National de la Recherche Scientifique (Unité Mixte de Recherche 7117), referat: (referat: Reflections on the Problem of Relevance. What can we learn from social phenomenology of Alfred Schütz)
Udział w konferencjach krajowych
 • 15-17 kwietnia 1986 - Jankowice k/Poznania, sesja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców UAM Poznań, Dorobek nauk o Kulturze, referat: „Problem wartości w filozofii polskiej".
 • 24 czerwca 1986 - Wrocław, wykład na zebraniu naukowym Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego nt. „Istnienie i istota wartości - metafilozoficzne dyskusje we współczesnej filozofii polskiej".
 • 21-22 paździenika 1993 - Poznań, Filozofia w dobie przemian, Instytut Filozofii UAM (prof. Tadeusz Buksiński)
 • 04-05 paździenika 1994 - Poznań, Filozofia i symbolizm, Instytut Filozofii UAM (prof. Bolesław Andrzejewski)
 • 8-9 maja 1995 - Warszawa, Publiczna Debata: Contemporary Status of Philosophy. Habermas-Rorty-Kołakowski, IFiS PAN. (głos w dyskusji)
 • 5-8 września 1995 - Toruń, VI Polski Zjazd Filozoficzny, referat: „Problem typifikacji i przestrzegania reguł we współczesnej teorii społecznej"
 • 20-21 listopada 1998 - Kraków, Liberalizm u schyłku XX wieku, Instytut Filozofii UJ (prof. Justyna Miklaszewska); referat: „Czy ingerencja wyklucza wolność? Wokół republikańskiego ujęcia libertas".
 • 19-20 maja 2000 - Toruń, Jednostka czy wspólnota, Instytut Filozofii UMK; referat: „Filozofia społeczna i problem wspólnotowości: O pożytkach płynących z rozważań na temat ontologii społecznej dla filozofii politycznej".
 • 14-17 września 2000 - Lublin, I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Sacrum i Kultura: Chrześcijańskie Korzenie Przyszłości, głos w dyskusji panelowej Dwóch ambon: „Kościół między tradycją a wyzwaniami jutra".
 • 20-21 października 2000 - Kraków, Rozum a porządek społeczny, Instytut Filozofii UJ (prof. Justyna Miklaszewska) i Zakład Filozofii Polityki UW (prof. Barbara Markowska); referat: „Czy wspólnota państwowa jest odpowiedzialna za kształtowanie modelu obywatela? Argument z dystrybucji wiedzy.".
 • 24-25 listopada 2000 - Kazimierz nad Wisłą, Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona? Filozofia a historia filozofii, organizator Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, głos w panelu Czy i dlaczego filozof powinien być realistą? - „Czym jest realizm: w obronie nierelatywistycznego, umiarkowanego i koncyliarystycznie rozumianego realizmu regionalnego w duchu «Poznańskiego Bazaru»".
 • 10-13 wrzesień 2001 - Karpacz, Max Weber a współczesne nauki humanistyczne, Zakład Socjologii Nauki i Filozofii Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, Sekcję Socjologii Nauki PTS oraz Komisję Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego; referat: „Między indywidualizmem a holizmem. Jak być weberystą dzisiaj?"
 • 14-15 grudnia 2001 - Kazimierz nad Wisłą, Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu. Konferencja organizowana przez Katedrę Metodologii Nauk i Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL.
 • 17-21 czerwca 2002 - Szklarska Poręba, Idee i ludzie demokracji, organizowaną przez Zakład Socjologii Nauki i Filozofii Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, Instytut Socjologii UMK w Toruniu, Sekcję Socjologii Nauki PTS oraz Komisję Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, referat: „Republikańska próba implementacji wolności jako braku dominacji".
 • 24-25 stycznia 2003 - Kraków, Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, zorganizowanej przez Zakład Historii Filozofii i Instytut Filozofii UJ (dr Paweł Kłoczowski), referat: „Translatorzy czy eksperci - dylematy starożytnych we współczesnej filozofii politycznej".
 • 20-21 października 2003 - Zielona Góra, Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, referat: „Wielogłowy Lewiatan a współczesny kształt sporu naturalizm-antynaturalizm".
 • 14-18 wrzesień 2004 - VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie, referat: „Podmiot intencjonalny, praktyki społeczne i zbiorowe intencjonalności - kluczowe kategorie ontologii społecznej".
 • 15-18 wrzesień 2004 - XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, w Poznaniu, referat: Politeizm aksjologiczny, władza ekspertów, a wolność obywateli. Kilka uwag o meandrach wiedzy, władzy i republice, w ramach obrad sekcji Teoria i Metodologia: Sekcja 6. „Wspólnotowość we współczesnej filozofii społecznej i politycznej".
 • 14 - 15 lutego 2005 - Ciechanów, Marii Ossowskiej nauka o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości, XIX Konferencja Socjologii Nauki PTS; referat: „Między ethosem szlacheckim, a moralnością mieszczańską - w poszukiwaniu modelu (cnotliwego) obywatela"
 • 16- 18 maja 2005, Toruń, Filozofia i etyka interpretacji, organizator Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (referat "Interpretacja, translacja czy redukcja. Wokół pewnych dyskusji nad kwestią interpretacji rzeczywistości społecznej") - (w:) Andrzej Szahaj (red.), Filozofia i etyka interpetacji, Kraków, Wydawnictwo Universitas (w druku).
 • 15-17 września 2005, Toruń, Panorama myśli kontrrewolucyjnej organizowanej przez Instytut Politologii UMK wraz z Komisją Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziałem Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, (referat pt. (Neo-) Republikańska koncepcja komunikacji społecznej jako prewencyjny mechanizm kontrrewolucyjny).
 • 7-8 listopada 2005, Lublin, Epistemologia współcześnie, Instytut Filozofii UMCS, referat („Epistemologia społeczeństwa czy epistemologia społeczna. O ontologiczno-epistemologicznych problemach poznania tego, co społeczne").
 • 13-15 wrzesień 2007, Zielona Góra, XIII Zjazd Socjologiczny, Recepcja klasyków światowej socjologii w Polsce -- Sesja dedykowana profesorowi J. Szackiemu
  Organizator: Sekcja Historii Socjologii PTS, Włodzimierz Wincławski i Mirosław Chałubiński; referat: „Recepcja tradycji fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej w Polsce".

Organizacja życia naukowego

 • W ramach prac badawczych Katedry Metodologii Nauk KUL zorganizowanie pobytów naukowych "profesorów wizytujących": prof. P. Wincha (Uniwersytet Illinois Champaigne USA) grudzień 1986; prof. K. Achama (Uniwersytet w Grazu, Austria), maj 1993; prof. M. Singletona (UCL Louvain-la-Neuve, Belgia), styczeń 1994; prof. W. Sweeta (St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Kanada) styczeń 1994; Georga Meggle (Leipzig) maj 2002, Stephena P. Turnera (Tampa, Floryda) listopad 2004,
 • oraz współudział w organizowaniu pobytów "profesorów wizytujących" KUL w ramach projektu wymiany i współpracy z uniwersytetami brytyjskimi (wspieranego przez The British Council) oraz innych: prof. J. Haldane, E. Craig, T. Williamson, A. Grayling, T. Pink, R.C.S. Walker, T. Baldwin, J. Foster, R.Grandy (1992-1995)
Autor: Rafał Paweł Wierzchosławski
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2008, godz. 12:57 - Rafał Wierzchosławski