Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch powołał dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL ks. dra hab. Przemysława Kantykę, prof. KUL w skład komisji prowadzącej dialog katolicko-baptystyczny. Ksiądz Profesor będzie jednym z pięciu przedstawicieli strony katolickiej w komisji poszukującej płaszczyzn zbliżenia między wyznaniami.

 

Gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, godz. 08:54 - Leszek Wojtowicz