recenzja - dr hab. Izabella Gil, prof. UWr

 

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

 

streszczenie rozprawy doktorskiej - wersja polska

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017, godz. 13:05 - Adam Jankowski