GRANTY

 

  • 2011-2013: Gorbaniuk, O., Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta. Dyscyplina naukowa: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing, NCN, 2011/01/B/HS4/05178.
  • 2010-2011: Gorbaniuk, O., Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek. Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N112 304938.
  • 2008-2009: Gorbaniuk, O., Wizerunek Niemców i Niemiec wśród polskiej młodzieży: badania empiryczne, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, FWPN 444/08/TM.
  • 2007-2009: Gorbaniuk, O., Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi. Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N115 0674 33.
Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2017, godz. 12:27 - Ana Ivanova