GRANTY

 

  • 2018-2020; Misiuro, T., Taksonomia psycholeksykalna i struktura cech oparta na wyczerpującej liście deskryptorów osobowych w języku polskim. (Psycholexical Taxonomy and Trait Structure Based on Comprehensive List of Personality Descriptors in Polish Personality Lexicon). Dyscyplina naukowa: psychologia ogólna, (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka, NCN, 2017/25/N/HS6/02618.
  • 2018-2020; Kolańska, M., The role of brands in self-concept building among adolescents. Dyscyplina naukowa: ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing, NCN, 2017/25/N/HS4/02510.
  • 2018-2020; Ivanova, A., Taxonomy and structure of lexicon of individual differences in Lithuanian language. Dyscyplina naukowa: psychologia ogólna, (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka, NCN, 2017/25/N/HS6/02210.
  • 2011-2013: Gorbaniuk, O., Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta. Dyscyplina naukowa: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing, NCN, 2011/01/B/HS4/05178.
  • 2010-2011: Gorbaniuk, O., Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek. Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N112 304938.
  • 2008-2009: Gorbaniuk, O., Wizerunek Niemców i Niemiec wśród polskiej młodzieży: badania empiryczne, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, FWPN 444/08/TM.
  • 2007-2009: Gorbaniuk, O., Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi. Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N115 0674 33.
Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 09:41 - Ana Ivanova