Z radością informujemy, że w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, doceniony został projekt mgr Marty Ratomskiej z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP”. W sumie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce stypendium utrzymało 30 młodych naukowców (spośród 120 starających się o grant).

 

Gratulujemy!

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, godz. 12:51 - Katarzyna Bojko