W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r., Wydział Nauk Społecznych KUL został zakwalifikowany ponownie do kategorii A.

Komunikat z dnia 16 października 2017 r. o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Wykaz jednostek - wyniki oceny

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 09:16 - Maria Mazurek-Olszowa