Szanowni Państwo,

 

w 2016 roku w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii (KFNiMFF), zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Pragniemy kontynuować rozpoczętą tradycję i zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji, która odbędzie się 22-23 listopada 2017 r. na KUL-u w Lublinie. Podobnie, jak w zeszłym roku konferencja ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki, a jej tematyka obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie i metodologie nauk oraz wykorzystanie metod formalnych w filozofii.

 

 

Gościem konferencji będzie
Stephen Mumford
(Durham University),
który wygłosi referat zatytułowany
Methodological Pluralism in the Causal Sciences

 

 

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów referatów. Przygotowane do anonimowej recenzji abstrakty o maksymalnej długości 300 słów prosimy przesyłać na adres kfnimff@gmail.com do dnia 23 października 2017 r. Na wystąpienie wraz z dyskusją przewidujemy 30 minut.

Planujemy zorganizować sesję anglojęzyczną, dlatego zapraszamy do nadsyłania abstraktów także w języku angielskim. Język tytułu referatu i abstraktu traktowany będzie jako język wystąpienia.

 

Zeszłoroczna edycja KFNiMFF odbyła się bezpośrednio po Konferencji Historii Logiki. Tegoroczną edycję pragniemy połączyć z IX Jesienną Konferencja Logiki, która odbędzie się 21 listopada 2017 także na KUL-u.

 

prof. Tomasz Placek (Prezes PTLiFN)

dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Filozofii KUL)

dr Piotr Lipski (Komitet Organizacyjny KFNiMFF)

 

 

pobierz plakat w pliku [jpg] [png] [pdf]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2017, godz. 10:16 - Andrzej Zykubek