Mgr Martyna Podolska

  

Życiorys naukowy i zawodowy

 

 • 2011 r. - 2016 r. - studia na kierunku Prawo ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. "Procesowa realizacja ochrony dóbr osobistych" napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;
 • 2011 r. - 2016 r. - studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczne ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. "Społeczno-prawne uwarunkowania wolności wypowiedzi artystycznej" pod kierunkiem dr hab. Roberta Szweda, prof. KUL;
 • od października 2016 r. -€“ studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie - uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego;
 • od października 2016 r. - studia doktoranckie w zakresie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie - uczestnik seminarium doktoranckiego z dramatu i teatru
 • od 2013 roku - dziennikarka kulturalna w Programie 1 Polskiego Radia 

 

Zainteresowania

 

 • prawo cywilne procesowe, prawo autorskie, prawo prasowe, teatr współczesny po 1964, modele aktorstwa, literatura XXI wieku

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018

 

 • postępowanie cywilne (warsztaty).

 

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia

 Wystąpienia konferencyjne:

 

 • udział w V Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. "Postać fikcyjna-przedmiot czy podmiot postępowania cywilnego” (20 maja 2017 r., Lublin); 
 • udział w sesji wewnętrznej Katedry Dramatu i Teatru KUL, wygłoszenie wystąpienia pt. "Społeczno-prawne granice wypowiedzi teatralnej", (24 czerwca 2017 r., Lublin)
 • udział w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Teatr w przestrzeni miejskiej", wygłoszenie referatu pt. "Teatr i sąd - analiza porównawcza" (20-21 kwietnia 2017 r., Lublin, Uniwersytet im. M. Curie-Składowskiej w Lublinie)
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym", wygłoszenie referatu pt. "Znaczenie dowodów audialnych i wizualnych we współczesnym postępowaniu cywilnym" (21 lutego 2017 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie)
 • udział w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Sesji Naukowej "Słowo, dźwięk, cisza, sztuka audialna i radiowa", wygłoszenie referatu pt. "Wywiad radiowy, czy nigdy nie można być pewnym, czy się uda" (11 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Dobra osobiste i ich ochrona we współczesnym świecie", wygłoszenie referatu pt. "Procesowa realizacja ochrony dóbr osobistych", (27 kwietnia 2017 r., Uniwersytet w Białymstoku)
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych", wygłoszenie referatu pt. "Postępowanie zabezpieczające w sprawach o ochronę dóbr osobistych" (13 maja 2017 r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • udział w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Forum "Przemijanie", wygłoszenie referatu pt. "Przemijanie oczami reżyserów filmowych", (7 grudnia 2015 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • udział w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Forum "Życie", wygłoszenie referatu pt. "Życie jako dobro osobiste z art. 23 Kodeksu cywilnego", (8 stycznia 2016 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017, godz. 22:43 - chester0