17 września 2017 r. dr Wacław Bąk otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy poster XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Toruniu.


Bąk, W. (2017, wrzesień). Jak mierzyć rozbieżności Ja? Procedura SSM do badania treści standardów Ja i struktury samowiedzy. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń

 

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 15:05 - Małgorzata Bąk