Aktualności

Spotkanie „Ruch narodowy w walce o Polskę"

Ruch narodowy w walce o PolskęAkademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" zaprasza na spotkanie „Ruch narodowy w walce o Polskę", które odbędzie się 20 października 2017 r. (piątek), o godz. 16:00 w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-107. Spotkanie będzie poświęcone promocji nowych publikacji IPN:

  • "Generał Józef Haller 1873–1960"
  • "Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956". 

Temat spotkania wpisuje się w obchody Roku gen. Józefa Hallera, ogłoszonego przez Sejm RP. 

 

 

Gośćmi spotkania będą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej i autorzy publikacji: dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr Mariusz Bechta, dr Wojciech Jerzy Muszyński i dr Rafał Sierchuła.

  

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Spotkanie wpisuje się w działania ku przywróceniu należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny. Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

 

Spotkanie będzie poświęcone także dziejom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią kontynuacją konspiracji narodowej z okresu okupacji niemieckiej. Skupiało ok. 40 tys. żołnierzy. Najliczniejsze struktury działały na Białostocczyźnie, Północnym Mazowszu i Podkarpaciu – tam też walczyło najwięcej oddziałów leśnych, liczących ponad 7 tys. żołnierzy. W 1945 r. narodowa partyzantka kontrolowała duże połacie kraju, ciesząc się poparciem ludności i zwalczając komunistyczny aparat terroru oraz pospolitą przestępczość. Mimo iż Komenda Główna NZW została rozbita w 1946 r., to struktury terenowe prowadziły walkę z reżimem komunistycznym do początku lat pięćdziesiątych.

 

Dr Mariusz Bechta – historyk, pracownik naukowy IPN, redaktor naczelny pisma „Templum Novum", zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości historycznej Podlasia.

 

Dr Wojciech J. Muszyński – historyk, pracownik naukowy IPN, redaktor naczelny naukowego pisma historycznego „Glaukopis", badacz dziejów najnowszych Polski, stosunków polsko-żydowskich i historii wojskowości.

 

Dr hab. Krzysztof Kaczmarski  – historyk, pracownik naukowy IPN, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie, specjalizuje się w historii najnowszej Polski, dziejach Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Zbrojnej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Dr Rafał Sierchuła  – historyk, pracownik naukowy IPN, wiceprezes Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ, autor m.in. biografii Lecha Karola Neymana, zastępcy komendanta ostatniej Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych.