Pan dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, został powołany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 09:32 - Małgorzata Bąk