Internetowy Przegląd Nauk o Administracji
Półrocznik Instytutu Administracji
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny 

Stanisław WRZOSEK

 

Zastępca redaktora naczelnego

Kamila SOBIERAJ

 

Redaktorzy tematyczni

Michał DOMAGAŁA

Paweł FAJGIELSKI

Małgorzata GANCZAR

Anna HAŁADYJ

Jan Mariusz IZDEBSKI

Magdalena KISAŁA

Marcin SZEWCZAK

Jacek TRZEWIK

 

Sekretarz redakcji

Paulina JASZCZUK

Miłosława MALINOWSKA

 

 

Adres Redakcji:
Internetowy Przegląd Nauk o Administracji

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

ul. Spokojna 1, 20-074  Lublin
tel. (+48) 81 445-30-46
e-mail: ipna@kul.pl

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2017, godz. 17:38 - Małgorzata Ganczar