Redakcja Internetowego Przeglądu Nauk o Administracji zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) publikacji prawniczych do numerów IPNA na rok 2017. W czasopiśmie zostaną wyodrębnione następujące działy: Artykuły, Przegląd orzecznictwa, Sprawozdania (Informacje, Komunikaty), Glosy , Recenzje.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres ipna@kul.pl tekstu artykułu w języku polskim razem ze streszczeniem (max. 1/2 strony A4) oraz słowami kluczowymi, także w języku angielskim w terminach:

a) do numeru 1(3)/2019 - do 31 marca 2019 r.

b) do numeru 2(4)/2019 - do 30 czerwca 2019 r.

 

 

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypakdu ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.

 

Tekst powinien być przygotowany według wymagań Redakcji zamieszczonych na stronie głównej Internetowego Przeglądu Nauk o Administracji.

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 09:29 - Małgorzata Ganczar