W dniach 20-21 października 2017 roku na Uniwersytecie Szczecińskim
odbyła się X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu
Szczecińskiego. Tematem przewodnim Panelu Prawnego była
odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa.

 

Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował mgr Wojciech Bartnik, który
przedstawił aktualną problematykę "Odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkodę wynikłą z zablokowania rachunku lub wstrzymania
transakcji z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu".

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, godz. 17:53 - Adrian Dziekan