Orzeł WprostKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wyróżniony Orłem Wprost. Nagrody tygodnika „Wprost” co roku trafiają do firm, samorządów i instytucji, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Wyróżnienie, podczas gali 7 listopada 2017 r., odebrał Prorektor ds. Finansów dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL.

 

Orły Wprost to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznOrzeł Wprostych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

 

 

 

Relacja Radia Lublin

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 15:30 - Leszek Wojtowicz