Książki:
1. Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999, ss. 207, 1nlb., RW KUL.
Studia i szkice:
1.[„ I ja za nią pójdą gdzieś tam szukać Boga..."]. O doświadczeniu religijnym w liryce Zygmunta Krasińskiego, [w:] Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 291-310.

2.Ikona wieczności. O chrystologicznym aspekcie dzieła mistyczno-genezyjskiego Juliusza Słowackiego, [w:] Chrystus w literaturze polskiej, pod red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, RW KUL, s. 201-224.

3.Bóg i człowiek w liryce Zygmunta Krasińskiego, [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, RW KUL, s. 97-120.

4.Kosmos codzienności. O poezji Kornela Filipowicza, [w:] Kornel Filipowicz. Szkice do portretu, red. S. Burkota J. S. Ossowskiego, J. Rozmusa Kraków 2000, Wydawnictwo Literackie, s. 92-102.

5.Od „przepaści świata" do „otchłani człowieka". Otchłań i przepaść w poezji Adama Mickiewicza w kontekście literatury oświeceniowej, „Roczniki Humanistyczne" 1985, z. l, s. 5-52.

6.„Wielkie rozwidnienie ducha". O Jerozolimie Juliusza Słowackiego, [w:] Reli­gijne tradycje literatury polskiej, pod red. S. Sawickiego, t. 7: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 1995, TN KUL, s. 207-238.

7.Juliusza Słowackiego wiersz-sakrament. Wokół fragmentu poetyckiego [„I porzuciwszy drogę światowych omamień..."], [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, TN KUL JP II, s. 119-125

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:36 - Leszek Wojtowicz