14 listopada br. Rada Miasta Łuków nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Łuków Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ziębie, wieloletniemu dziekanowi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL i prorektorowi ds. administracji i finansów w latach 2008-2012.

 

Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta za opiekę nad studentami i pracownikami KUL pochodzącymi z Łukowa, udział w licznych wydarzeniach w Łukowie, wspieranie organizacji działających w mieście oraz częste przewodniczenie mszom świętym w intencji łukowian i duchowe wsparcie wyrażane w kazaniach.