Beata Piskorska, Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, KUL, Lublin 2017

 

 

 

 

 

 

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN, Warszawa 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 11:16 - Barbara Lendzion-Tokarska