15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowanych zostało 7 projektów pracowników i doktorantów KUL.

 

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:

  • dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”

  • ks. dr Paweł Kaleta - „Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne”
  • dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"
  • dr Adam Zadroga - „Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej”

Do tego konkursu wpłynęło w sumie 1831 wniosków, dofinansowanie otrzymało 479 projektów.

 

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:

  • mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski – „Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka”
  • mgr Piotr Paweł Biłgorajski – „Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje” (TN KUL)
  • mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”

Początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, finansowanie otrzymały 324 osoby.

 

Zdobywcom grantów serdecznie gratulujemy!