Konferencja pod honorowym patronatem:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Marszałka Województwa Lubelskiego

Sławomira Sosnowskiego

 

Prezydenta Miasta Lublina

dra Krzysztofa Żuka

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL

ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL

 

 

 

 

>> SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM <<

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

Tegoroczne, III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii, pt. Na barkach Olbrzymów jest w naszym Instytucie wydarzeniem wyjątkowym. Odbywa się bowiem w roku, w którym Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, a w tym również sama Socjologia na KUL-u, świętują swój jubileusz 100-lecia. Święto to, tak jak każda rocznica, zachęca do podsumowań i podejmowania wyzwań współczesności oraz kreślenia planów na przyszłość.

 

Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas wydarzenie było okazją do takiej właśnie refleksji. Z Instytutem Socjologii KUL przez lata związani byli tacy naukowcy jak ks. prof. Aleksander Wóycicki, ks. prof. Franciszek Mirek, dr Adam Stanowski, ks. prof. Joachim Kondziela, ks. prof. Józef Majka, prof. Hanna Waśkiewicz, prof. Jerzy Ozdowski, prof. Czesław Strzeszewski, ks. prof. Władysław Piwowarski, prof. Jan Turowski, ks. prof. Franciszek Mazurek czy ks. prof.  Leon Dyczewski. Warto wspomnieć również o osobach, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, ciągle publikują i identyfikują się z naszym Instytutem: ks. prof. Janusz Mariański, ks. prof. Stanisław Kowalczyk, ks. prof. Roman Dzwonkowski, prof. Piotr Kryczka, czy prof. Jerzy Rebeta.

 

Dorobek wymienionych i wielu innych naukowców nie pozostał bez wpływu na to, czym obecnie jest uprawiana przez nas nauka. Wciąż odwołujemy się do nich, jako do naszych Mistrzów, korzystamy z ich dokonań: badań, koncepcji teoretycznych i rozwiązań metodologicznych. Ich prace stanowią dla nas inspiracje i wzór naukowego warsztatu. Ciągle wracamy do ich osiągnięć, ponieważ stając na ramionach Olbrzymów, widzimy więcej.

 

Zainspirowani naszym Jubileuszem, proponujemy, aby głównym zamysłem III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów było zwrócenie uwagi na twórczość Mistrzów, klasyków polskiej (i nie tylko polskiej) socjologii. Chcielibyśmy, aby tegoroczne Sympozjum było okazją do zaprezentowania sposobu wykorzystania ich dokonań w pracach młodego pokolenia socjologów. Isaac Newton napisał: „jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Stwierdzenie to dotyczy również poznania naukowego, którego podstawą czynimy koncepcje klasyczne, dokonania naszych poprzedników, co z kolei pozwala nam otrzymać szerszy ogląd badanej rzeczywistości i zadawać jej ciągle nowe pytania.

 

Zapraszamy więc Państwa do zgłaszania wystąpień (wraz z abstraktami), w których wskażą Państwo prace, koncepcje, badania, z których czerpią inspiracje
w swoich pracach
.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego 2018 r.

 

Zachęcamy do zgłaszania referatów w ramach jednego z poniższych bloków tematycznych:

  1. Koncepcje teoretyczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji w pracy naukowej
  2. Propozycje metodologiczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji
  3. Badania prowadzone przez klasyków socjologii jako inspiracja dla współczesnych pytań badawczych i analiz naukowych
  4. Dyskusja z klasykami socjologii – krytyczny ogląd dorobku Mistrzów

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE, KALENDARIUM

 

5 II 2018 - rozpoczęcie rejestracji na III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów

26 II 2018 - ostateczny termin na przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie na adres: osds.kul@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Instytutu Socjologii KUL (dane w stopce)

2 III 2018 - weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora oraz przesłanie zaproszeń do zakwalifikowanych uczestników

7 III 2018 - ostateczny termin na dokonanie opłat konferencyjnych przez zakwalifikowanych uczestników Sympozjum

19-20 III 2018 – III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów

21 V 2018 ostateczny termin na przesłanie artykułu do publikacji pokonferencyjnej

 

 

            OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu w ramach III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 180,00 zł na niżej podany numer konta. Opłata obejmuje publikację z materiałami konferencyjnymi, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Prosimy o dokonanie ww. opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 7 marca 2018 r.

Dane do dokonywania wpłat:

 

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Nr konta bankowego: Pekao SA III O/Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

Kwota: 180,00 zł

Tytuł przelewu: imię i nazwisko prelegenta, 19-20 marca 2018 r. (OSDS 2018)

                          (np. Jan Kowalski, 19-20 marca 2018 r. (OSDS 2018)

 

 

            PUBLIKACJA

 

Organizatorzy III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów planują wydanie recenzowanej monografii w formie elektronicznej lub tradycyjnej, zawierającej artykuły zgodne z przesłanymi po konferencji wymogami edytorskimi. W monografii wydane zostaną tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje.

 

DO POBRANIA

> ulotka informacyjna (*pdf; *doc)

> formularz zgłoszeniowy (*pdf; *doc)

 

 

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na poniższy adres:

Komitet Organizacyjny III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii                       

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin                                                                              

tel./fax  +48 81 445 33-55                                                             

e-mail: osds.kul@gmail.com  

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 12:35 - Leszek Wojtowicz