Prorektor ds. studenckich podjął decyzje
w sprawie stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej na podstawie list rankingowych sporządzonych przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Teologii
w roku akademickim 2018/2019.

 

W dniu 13.12.2018 r. o godz. 13.00 w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się spotkanie Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium. 

Obecność obowiązkowa.

 

LISTY RANKINGOWE

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 11:29 - Ewa Zięba