„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” („Review of Law, Business & Economics”) został założony 21 maja 2007 roku decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. Funkcję Redaktora Naczelnego PPE od 1 kwietnia 2014 roku pełni dr Artur Lis. PPE ukazuje się regularnie co kwartał, również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej KUL. Zadaniem czasopisma jest ukazywanie nowych trendów w naukach prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Na łamach PPE publikują renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk prawnych i ekonomicznych. W kwartalniku zamieszczane są artykuły, recenzje, sprawozdania, glosy oraz materiały źródłowe. Wydawcą PPE jest Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli/ Wydawnictwo KUL.

Mocną stroną kwartalnika jest wysokie umiędzynarodowienie zespołu redakcyjnego oraz rady recenzentów. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 8 punktów (od 2015 r.). Tytuł jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List (ICV 2015: 56.77; ICV 2016: 53.14).

 

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do publikacji na łamach naszego kwartalnika.

 

Redaktor Naczelny PPE

dr Artur Lis

 

 okl_ppe29

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, godz. 14:12 - Rafał Podleśny